Academia Română – Filiala Cluj-Napoca | Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj | SC RSC Consulting SRL
Asociaţia Dezvoltarea Capitalului Uman | S.C. AFACOV Consulting Group S.R.L.

Servicii

cursuri

Cursuri gratuite

Denumire curs

Tip

Nr. ore

Conditii acces

Comunicare în limba engleză

Iniţiere

52

Învăţământ minim obligatoriu la data absolvirii*

Vânzător

Iniţiere

24

Minim ciclul gimnazial

Competenţe informatice

Iniţiere

50

Învăţământ minim obligatoriu la data absolvirii*

Competenţe

antreprenoriale

Iniţiere

64

Învăţământ minim obligatoriu la data absolvirii**

Asistent manager

Iniţiere

64

Studii medii

Certificatul obinut în urma absolvirii examenului organizat la finalul sesiunilor de formare profesională, recunoscute de Autoritatea Naţională a Calificărilor vă ajută să dobândiţi competenţe cerute pe piaţa muncii şi vă sporesc şansa de a obţine un loc de muncă.

Acte necesare înscrierii la cursurile de formare profesională: copie CI/BI, copie certificat naştere, copie certificat căsătorie (dacă s-a schimbat numele), dovada studiilor (diplomă, adeverinţa, foaie matricolă etc)

* Învatamantul minim obligatoriu a fost de: 7 clase pana in anul 1965, 8 clase între 1965 -1974, 10 clase între 1974 -1989, 8 clase în perioada 1990-2002, iar din 2003 este de 10 clase.

competente

Recunoasterea competentelor

Certificarea competenţelor este procesul de colectare a dovezilor de competenţă şi judecarea lor în raport cu cerinţele standardului ocupaţional / standardului de pregătire profesională în vederea atribuirii certificatului de competenţă.

Meserii / ocupaţii pentru care se organizează certificarea de competenţe:

 • dulgher-tâmplar-parchetar
 • lucrător în comerţ
 • administrator pensiune turistică
 • asistent personal profesionist
 • barman
 • brutar
 • cameristă
 • cofetar patiser
 • dulgher-tâmplar-parchetar
 • gaterist la taiat buşteni
 • îngrijitor bătrâni la domiciliu
 • instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
 • maşinist la maşini pentru terasamente
 • mecanic auto
 • montator pereţi şi plafoane din ghips carton
 • operator introducere, validare şi prelucrare date
 • operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri
 • ospatar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie   
consiliere

Consiliere profesională si medierea muncii

Beneficiarii proiectului vor primi informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor, orientare profesională, dezvoltarea abilităţilor personale şi încrederii în sine, vor învăţa tehnicile de căutare a unui loc de muncă, li se va stabili traseul profesional individual. Proiectul utilizează o metodă inovativă de evaluare psiho-aptitudinală, pe baza unui soft specializat cu o mare diversitate de instrumente.

mici afaceri

Sprijin pentru dezvoltarea de mici afaceri în mediul rural

Persoanele din mediul rural care dovedesc abilităţi antreprenoriale şi capacitatea de a susţine o afacere proprie, vor învăţa cum să iniţieze o astfel de afacere, cum să întocmească un plan de afaceri, care este legislaţia în domeniu, tehnici şi instrumente de marketing, înregistrarea şi protecţia mărcii produselor şi alte aspecte care pot face afacerea profitabilă.